Ett hjul är en cirkel-, torus- eller cylinderformad konstruktion för att underlätta en linjär rörelse, eller omvandla en linjär rörelse till rotationsrörelse. Hjulet används för att sätta ett fordon i rörelse. Hjulet brukar anses som en av mänsklighetens äldsta uppfinningar och räknas som en av de sex enkla maskinerna.

Ett däck är en ring av gummi omkring ett hjuls omkrets (vanligtvis en fälg). Däck är oftast svarta. 


Ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet.
Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov.

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden.
Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

Ergonomi  är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan. Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

Vi har förstått att om vi fokusera på däckförvaring och hjulhantering desto bättre blir produkterna och servicen till er.

Allt detta har vi samlat under Wheelsystem360 som kommer att lanseras i hela Europa.